Hakkımızda

    Bilgiye ulaşmanın oldukça kolaylaştığı günümüz dünyasında, çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için mevcut bilimsel bilgileri sunmak ve günlük hayattan arındırılmış soruları çözme becerileri kazandırmak yeterli değildir. Eğitim sürecinin başlangıcında, önce öğrenciye bilimsel okur-yazarlığın öğretilmesi gereklidir.
Bu etkinlik, bilimsel bilginin gerçek yaşamla ilişkilendirilmesini öngörür. Hedeflenen bu öğretim sürecinin bir çok bileşeni vardır. Bu bileşenlerden biri de öğrencinin bilgisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Biz de Uzay Yayıncılık olarak öğrenim sürecinin bu bileşenine katkı sunmak için hizmet vermekteyiz.

    Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının ürünleri olan soru kitabı, deneme sınavı, yaprak testlerin öğretimdeki başlıca faydası; öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilerin başarılarını ölçmek, eksiklerini belirlemek, öğretimde kullanılan yöntemlerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmaktır.

    Yukarıda anlatılanların ışığında öğrencilerimize faydalı olabilmek  ve öğretmen arkadaşlarımıza bu konuda destek vermek için Uzay Yayıncılık, tecrübeli öğretmen ve uzman kadrosu ile çalışmaktadır.

    Kurumumuzun soru hazırlayan uzmanları, Milli Eğitim Bakanlığımızın 2018 yılında açıkladığı “Yeni Eğitim Vizyonu’na” ve öğretim programı kazanımlarına bağlı kalarak çalışmaktadır. Buna göre hazırlanan soruların ve ölçme yöntemlerinin, öğrenci hakkında doğru değerlendirme yapması için geçerli ve güvenilir olmasına özen gösterilmektedir.

    Öğrenmede bireysel farklılıkları dikkate alan ve öğrencinin kendine özgü özelliklerini ön plana çıkarmaya fırsat veren soru tiplerini içeren sınavların çeşitliliği çok önemlidir. Bu nedenle Uzay Yayıncılık’ın ürünlerinde;

  1. Çoktan seçmeli sorular
  2. Açık uçlu sorular
  3. Kısa cevaplı sorular
  4. Uzun cevaplı sorular
  5. Eşleştirme soruları

    yer almaktadır.

    Çıkardığımız ürünlere, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin beğenisi ve ilgisi sürdüğü sürece hizmet vermeye devam edeceğiz.

Copyright ©2018 Tüm Hakları Saklıdır.